Kontakt


   

 

Extenda - Biuro Promocji Gospodarczej w Polsce*


ul. Genewska 16
04-963 Warszawa
tel.: 22 617 84 08
info(at)hiszpanskiwandaluzji.pl

*Obowiązek informacyjny

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ułatwienia Użytkownikom wyboru i nawiązania kontaktu ze szkołą językową z terenu Andaluzji. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) lub, w przypadku jej braku, istnienie stosunku umownego artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora danych osobowych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.  Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, zawarte w wiadomościach mailowych przesyłanych na adres strony.
4. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są konsultanci Administratora danych osobowych oraz Operatora strony w realizacji celów statutowych strony.
6. Państwa dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do upływu 5 lat od ich przesłania.
7.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
9. Operator strony pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe powierzone przez Administratora danych osobowych i wspiera go w prowadzeniu strony.
10. Kontakt do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych: tel.: + 48 22 617 84 08 extenda@extenda.pl.