Kurs pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego
Dotyczy szkoły: Proyecto Español Granada


Szkoła językowa Projecto Español świętuje w tym roku swoje 20-lecie!
Z tej okazji przygotowała kurs pedagogiczno-metodyczny, przeznaczony dla czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających przynajmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponad gimnazjalnych.
Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji pod zdjęciem!